Deltidspladser

 

Orientering til forældre om ændret mulighed for deltidsplads i de
kommunale daginstitutioner
Byrådet har i møde den 29. januar 2019 besluttet at ændre
muligheden for deltidsplads i kommunens dagtilbud.
Pr. 1. april 2019 og fremover vil muligheden for en deltidsplads være
30 timer om ugen i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.
Deltidspladser der søges fra dags dato og frem, kan kun søges på 30
timer.
Hvis I allerede har en aftale om en deltidsplads på 25 eller 35 timer i
en daginstitution, vil denne aftale gælde til naturlig afgang. Det vil
sige, til barnet meldes ud af det konkrete dagtilbud eller der ønskes
en anden plads.
Det vil selvfølgelig være muligt at skifte til en 30 timers plads eller en
plads på fuldtid.
Deltidspladserne skal som hidtil aftales med den enkelte institution.
Såfremt der ønskes deltidsplads, 30 timer, på grund af barsel skal
dette søges på Pladsanvisningen, der henvises til vejledningen på
Næstved kommunes hjemmeside