Forældrene modtager velkomst på nembørn. Her beder vi dem om at -  kontakte institutionen, så vi kan aftale et møde uden barn.

På det første møde foregår der en gensidig præsentation.

Forældrene fortæller om deres barn, hvilke vaner har de, hvordan sover de, har barnet tidligere været i dagpleje, der spørges ind til familien og de oplevelser de har haft med at blive familie. Der tages udgangspunkt i det samtaleskema der er udarbejdet, se bilag.

Personalet fortæller om institutionen og mere om stuen rytme. Der gøres meget ud af at forventningsafstemme.

Forældre bliver vist rundt i institutionen.

Der laves en konkret aftale om indkøring af barnet.

Den dag barnet starter bliver der hængt velkomst skilt op.

Efter 3-4 mdr. tilbydes forældrene endnu en samtale som tager udgangspunkt i vores samtaleskema.

Efter opskrivning

Der er mulighed for besøg på vores åbent hus rundvisning ved tilmelding, samt mulighed for besøg ud over åbent hus ved at kontakte daglig leder

Opstart i Børnely.

Når barnet er opskrevet modtager forældrene velkomstmail samt velkomst materiale ca. 2. mdr. før opstart.

Kontakt.

Forældrene bedes kontakte institutionen ca. 2 mdr. før opstart for at aftale opstartssamtale samt for besøg for barn og forældre.

Til opstartssamtalen drøftes gensidige forventninger, præsentation af hinanden og forældrene fortæller om deres barn.

Vi fortæller hvad barnet skal have med i børnehaven (mad, frugt, drikkedunk, skiftetøj, overtøj, rygsæk, regntøj, gummistøvler)

Barnet og familiens opstart i institutionen er vigtig og til opstartssamtalen etableres starten på et godt og tæt pædagog og forældresamarbejde