Forældresamarbejde

 

Forældresamarbejde og inddragelse

 

I Børnely ønsker vi et forældresamarbejde, der er præget af dialog, tillid og ærlighed til gavn for det enkelte barn og deres familie.

 

Udgangspunktet er at samarbejdet mellem forældre og personale i hverdagen bygger på interesse, åbenhed og anerkendelse. Det er derfor vigtigt at forældrene oplever at kommunikationen omkring barnet foregår i øjenhøjde, således at forældrene bliver set og hørt og at personalet er empatiske og rummelige.

 

Synlighed og gensidig respekt er centrale nøgleord for det gode forældresamarbejde.

Betydningsbærende ord:

 

Dialog og tillid, er vigtigt i samarbejdet, at vi giver hinanden de fornødne oplysninger om barnets udvikling og trivsel. Der skal altid være plads til dialogen og forældrene kan altid aftale et møde med primærpædagogen. I dagligdagen er det ikke altid der er plads til den mere uddybende dialog, da de voksen ofte er alene på gruppen i ydertimerne.

Interesse: En positiv indlevelse i barnets hverdagsliv, samt en faglig understøttelse af barnets udvikling. Forældrenes involvering i livet og barnets fællesskaber i Børnely.

 

Anerkendelse: At forældre og personale gensidigt respektere hinandens synspunkter og udviser forståelse for de situationer, der kan opstå i hverdagen.

I øjenhøjde: at pædagoger og forældre taler sammen om barnet ud fra pædagogens faglighed og forælderens viden om eget barn, så begge parter føler sig mødt og forstået.

 

Empati: At kunne leve sig ind i forældrenes/barnets/personalets situation, og på den måde at opnå forståelse for den anden. Det betyder ikke nødvendigvis at man er enig, men at man kan sætte sig ind i andres bevæggrunde.

Rummelige: At der skal være plads til og forståelse for, at vi lever, tænker, føler og handler forskelligt og at vi accepterer forskelligheder. Forskellighed styrker fællesskabet.

 

Synlighed: At personalet er tydelige og forståelige i deres udmeldinger, at de er til at få i tale og at forældrene stiller op, når der er behov for en snak. At personalet i videst muligt omfang er til at lave aftaler med, når det drejer sig om den 'større snak om barnet'.

Gensidig respekt: At vi har forståelse for hinandens holdninger og det andre står for, med deres baggrund og faglighed. Der kan være mulighed for at forældre kan vælge hvilken pædagog, de helst vil snakke med i bestemte situationer.